Bodø best på beredskapsarbeid i Nordland

Illustrasjonsfoto Fylkesmannen i Nordland
Illustrasjonsfoto Fylkesmannen i Nordland

Bodø kommune er den kommunen i Nordland som har prioritert beredskapsarbeidet best de siste årene. Det viser DSBs kommuneundersøkelse for 2019.

- Undersøkelsen viser også at de fleste kommunene i Nordland jobber jevnt over godt med beredskapsarbeidet. Noe vi er veldig fornøyd med, sier fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru.

Fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru

Fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru

37 av 40 kommuner svarer at de har beredskapsplan.
38 av 40 kommuner svarer de har øvd beredskapsplanen i løpet av de siste to årene.
29 av 40 kommuner svarer at de har oppfølgingsplan.

Kommuneundersøkelsen ble gjennomført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i januar i år. Fylkesmannen i Nordland har på bakgrunn av denne laget en oppdatert beredskapstrapp for kommunene i Nordland (se illustrasjon under).

Totalt sett er resultatet bedre enn tidligere år.

Om undersøkelsen

Kommunene er i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt pålagt å lage en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), en overordnet beredskapsplan og dokumentere at de jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet. I tillegg skal kommunen øve egen beredskap.

I undersøkelsen er kommunene blant annet spurt om arbeidet er gjennomført og oppdatert, og nærmere om innholdet i dokumentene. Poengscore og plassering på beredskapstrappen er kun basert på kommunenes egenrapportering på undersøkelsestidspunktet.

Bodø kommune får full score

Høyeste oppnådde poeng på undersøkelsen er 30,2. Denne poengscoren ble kun oppnådd av Bodø kommune, som har prioritert beredskapsarbeidet de siste årene, blant annet med ansatte som har utdannelse og erfaring rettet mot samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid.

Fire kommuner svarte ikke på undersøkelsen: Leirfjord, Moskenes, Lødingen og Dønna kommune.

ROS-analyse i alle kommuner

39 av 40 kommuner har svart at de har gjennomført helhetlig ROS-analyse. Træna kommune har i ettertid sluttført analysen, og sammenstilt med fjorårets undersøkelse har alle 44 kommuner i Nordland nå fått ROS-analyse. Fokus fremover vil være å sikre at analysene revideres hvert fjerde år.

- Træna kommune ligger lavest på tabellen, men de har gjort en stor innsats på beredskapsområdet, og fått fullført både ROS-analyse og beredskapsplan med veldig høy kvalitet siden undersøkelsen ble gjennomført. De fikk ingen avvik på Fylkesmannens tilsyn i juni, og vil sannsynligvis få et godt resultat til neste års kommuneundersøkelse, forklarer fylkesberedskapssjefen.

Samarbeid gir gode resultater

Flere kommuner har fått betydelig bedre poengscore fra i fjor. Kommunene med størst endring er:

Vågan: Fra 13 til 29,5 (opp 16,5 poeng)
Flakstad: Fra 11 til 26,8 (opp 15,8)
Værøy: Fra 12 til 24,2 (opp 12,2)

Alle tre kommunene har gjennom Lofotrådet samarbeidet om ny helhetlig ROS-analyse. Samarbeidet omfatter også Røst, Moskenes og Vestvågøy.

Øvrige resultat

Gjennomsnittlig poeng i 2018 var 24,11, mens kommunene fikk 26,04 i 2019. Totalt sett er dette en forbedring.

Totalt fikk 27 kommuner bedre score enn i fjor, én hadde ingen endring, 12 fikk dårligere score. De fleste ligger innenfor pluss/minus seks poeng.

Beredskapstrapp_nordland_2019.jpg

Beredskapstrapp_nordland_2019.jpg