Vellykket jordflytting krever en god plan

Trond Knapp Haraldsen er seniorforsker ved NIBIOs divisjon for miljø og naturressurser
Trond Knapp Haraldsen er seniorforsker ved NIBIOs divisjon for miljø og naturressurser (Foto: Trond Knapp Haraldsen)

Det er viktig å ta vare på jordas fruktbarhet ved terrenginngrep. Trond Knapp Haraldsen presenterer suksesskriterier for jordflytting under Jord i Nord.

I sitt foredrag tar Haraldsen utgangspunkt i hva slags vekstmedium som er nødvendig for at kulturplanter skal gi gode og årssikre avlinger. Ut fra erfaringer med massehåndtering ved store terrenginngrep viser Haraldsen eksempler på områder som er tilbakestilt til jordbruksareal med fullgod kvalitet, og områder der ulike feil i planlegging eller gjennomføring har gitt mislykket resultat.

Haraldsen har arbeidet med å utvikle jordsmonn for områder som spenner fra naturlignende områder, parker og til jordbruksområder. I dette arbeidet har omgraving, foredling av masser med innblanding av behandlet organisk avfall og flytting av jordsmonn vært virkemidler for å oppnå vellykket resultat.

Trond Knapp Haraldsen

Trond Knapp Haraldsen er utdannet innen jordfag ved daværende Norges landbrukshøgskole i 1985. Han var i over ni år knyttet til Holt forskingsstasjon i Tromsø, og arbeidet med jordfaglige prosjekter i hele Nord-Norge. I doktorgradsavhandlingen la Haraldsen i 1990 fram studier av virkninger av jordpakking og bløtgjødsel på luftveksling og infiltrasjonsevne i jordtyper fra Nord-Norge.