Oppfordrer bønder til å selge overskudd av fôr

Foto: Gunnar Nygaard
Foto: Gunnar Nygaard

Tørke har ført til mangel på grovfôr i store deler av landet, mens deler av Nordland melder om overskudd etter førsteslåtten. Fylkesmannen i Nordland oppfordrer bønder til å bruke formidlingstjenestene for kjøp og salg av grovfôr for å hjelpe de som er rammet.

- Har du overskudd av grovfôr eller mulighet til å produsere mere, kan du ta kontakt med de som formidler fôrsalg, sier Åsa Hellem, rådgiver ved Landbruks- og reindriftsavdelingen 

Nordland er todelt når det gjelder tilgang på fôr.  Ved kysten er det meldt om dårlige avlinger på grunn av vinterskader, men bønder i innlandet har svært gode avlinger i år.

- Det er flere aktører som kan bistå med formidling av grovfôr. Også du som har behov for å kjøpe kan melde behovet hos disse aktørene, sier Hellem

Du finner lenker til tre aktuelle aktører på siden her.

- Vi oppfordrere bønder i Nordland til å bruke disse formidlingssidene, sier Åsa Hellem.