Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsynsforum

Legg til i egen kalender
Dato:
27. januar 2021 10.00 - 12.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Statlige tilsynsetater, kontrollutvalgssekretariater, forvaltningsrevisorer og representanter for kommunedirektørene i Nordland

Statsforvalteren i Nordland inviterer til Tilsynsforum, en konferanse om tilsyn og forvaltningsrevisjon. Konferansen blir gjennomført som et webinar, via Microsoft Teams.

Publisert 30.11.2020

Statsforvalteren i Nordland har ansvar for å samordne tilsyn i fylket. Vi ønsker med dette å invitere til Tilsynsforum for å samle statlige tilsynsetater, kontrollutvalgssekretariater, forvaltningsrevisorer og reprensentanter fra kommunedirektørene.

Tema for Tilsynsforumet er Nasjonal tilsynskalender og samordning og å utvikle bedre kjennskap til oppdrag og rutiner, ved tilsyn og forvaltningsrevisjoner. Mer informasjon finner du i programmet på denne siden.

Tid: 27. januar 2021 fra kl. 10.00 til 12.00

Meld deg på via skjemaet under innen 20. januar 2021

Bekreftet påmelding: Du vil motta en e-post som bekrefter påmeldingen. Dersom du ikke mottar slik e-post, så har du ikke blitt registrert. Sjekk da om du har fylt ut alle felt.

Tilsynsforum et digitalt møte

En lenke vil bli sendt til deltakerne i forkant av konferansen, til e-postadressen du har oppgitt i påmeldingsskjemaet. 

Hvis du har spørsmål om konferansen finner du kontaktinformasjon på denne siden.

Tilsynsforum 2021

Legg til i egen kalender
Dato:
27. januar 2021 10.00 - 12.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Statlige tilsynsetater, kontrollutvalgssekretariater, forvaltningsrevisorer og representanter for kommunedirektørene i Nordland