Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Produksjonstilskudd- og kontrollsamling for landbruksforvaltningen i Nordland

Dato:
14. oktober 2020 09.00 - 15. oktober 2020 15.00
Sted:
Bodø og Mosjøen
Arrangør:
Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling
Målgruppe:
Kommunene, andre

Vi inviterer kommunene og andre interesserte til fagsamling om produksjonstilskudd og kontroll. Påmeldingsfrist er 10. september.

Publisert 18.06.2020

Velg mellom to dager med samme program

Vi gjennomfører to daggseminar med samme program:
Onsdag 14. oktober på Radisson blu i Bodø og
torsdag 15. oktober på Fru Haugans hotell i Mosjøen. 

Begge dagene kl 9-15, med registrering og kaffe fra kl 8.30.

Sett av begge dagene i tilfelle endring til wevinar

Vi planlegger å gjennomføre samlingene som dagsseminar, men må ta forbehold med tanke på en mulig endring i koronasituasjonen. Hvis smittesituasjonen endres kan det bli nødvendig å gjennomføre som videokonferanse via teams. 

Vi ber påmeldte holde av begge dagene, så vi har mulighet til å samle alle til ett webinar.

Deltakerne dekker egne kostnader

Kostnader til reise, dagpakker og eventuelt overnatting dekkes av deltakerne (kommunene).

Bestill overnatting selv hvis du trenger det

Kontakt hotellet hvis du trenger overnatting. 

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 10. september. Ønsker du å melde deg på senere kan du kontakte Grete eller Åsa, se kontaktinformasjon til høyre eller under.