Ny rapport om erfaringskonsulenter med ruserfaring

Erfaringskompetanse
Erfaringskompetanse (Foto: Styrk Fjærtoft)

Najonalt senter for erfaringskompetanse har publisert den tredje rapporten om erfaringskonsulenter

De to andre finner du her: rapport 1 og rapport 2.

Rapporten viser at erfaringskonsulentene i løpet av de siste årene gradvis har fått et bredere spekter av oppgaver og roller. De blir mer, ikke mindre, akseptert som viktige bidragsytere. Likevel savner erfaringskonsulentene støttende kollegafelleskap og mer veiledning. Den nyeste rapporten finner du her: rapport 3

Kontaktpersoner