Hopp til innhold

Kontaktinformasjon

Hill-Marta Solberg
fmnohis@fylkesmannen.no 
Tlf: 75 53 15 00

Ola Bjerkaas
fmnoobj@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 16 10
Mobil: 91 53 92 48 

Ingunn Aronsen Brenna
fmnoibr@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 15 39