Grenseøvelse - Sälen

22. desember lander det første flyet på Scandinavian Mountain Airport, i Sälen. I den forbindelse gjennomførte Gränseredningsrådet en diskusjonsøvelse for nødetater fra Norge og Sverige med flykapring som scenario.

Gränseredningsrådet sitt mål er gjennom planlagt samvirke kunne utnytte ressursene ved en grenseoverskridende hendelse på best mulig måte og det var hovedtema for øvelsen koblet til åpningen av flyplassen i desember.

Trysil kommune deltok også i øvelsen.  Kommunen har som mål å være en helårs feriedestinasjon slik som Sälen. De har grense mot Sverige og flyene til den nye flyplassen vil ta med seg turister som skal feriere i hele regionen.  Trysil ligger i innflygingsleia til Scandinavian Mountain Airport og en flyulykke kan føre til et havari i Norge på samme måte som i Sverige.

Det ble øvd på hvordan man forbereder seg og kommuniserer med redningsressurser fra både Norge og Sverige. Spørsmål som ble drøftet var bl.a hva de ulike aktørenes ansvar og rolle er: Hva gjør brann og redning, politiet, helse på hver sin side av grensen?  Hvordan går varslingene og hvem tar man kontakt med?

Hensikten var å finne ut om vi kjenner hverandres ressurser og kapasitet godt nok til å vite hvem man kan trekke inn i håndtering av en kapring eller et flyhaveri.  Hva er det vi vet om hverandre og hvordan kan vi jobbe for å unngå misforståelser enten pga språkforskjeller eller at vi er organisert ulikt.

Befaring flyplassDiskusjonsøvelse GRS

Gränsredningsrådet

Gränseredningsrådet er et svensk-norsk samarbeidsforum som består av Länsstyrelsene og Landstinget i Dalarna og Värmland, Fylkesmannen i Innlandet, politiet i Dalarna, Värmland og Innlandet, ambulansetjenesten, siviliforsvaret, SOS Alarm samt redningstjenesten. Samarbeidsforumet sitt mål er gjennom planlagt samvirke kunne utnytte ressursene ved en grenseoverskridende hendelse på best mulig måte.