Satelittelefon og nødnett

Opplæring og trening i bruk av nødnetterminaler i samfunnsikkerhet og beredskapsenheten i regi av Monica Lunde
Opplæring og trening i bruk av nødnetterminaler i samfunnsikkerhet og beredskapsenheten i regi av Monica Lunde (Foto: Gro Taraldsen / Fylkesmannen i Innlandet)

.

.