Mal for evaluering av covid-19

(Foto: pixabay.com)

DSB har utarbeidet en mal med råd til virksomheter som skal evaluere håndteringen av covid-19. Formålet med evaluering er å lære av kriser og hendelser.  Malen gir tips på temaer og problemstillinger som DSB mener er viktig å belyse.

Covid-19-pandemien har i stor grad påvirket det norske samfunnet. Dette gjelder spesielt virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Formålet med all evaluering etter hendelser og kriser, er å finne læringspunkter. Selv om krisen ennå ikke er over, ønsker mange virksomheter å starte arbeidet med å evaluere sin håndtering. Dette er viktig for å kunne gjøre justeringer underveis i håndteringen, og for å kunne dokumentere erfaringer som kan inngå i en evaluering på lengre sikt.

Klikk på linken så kommer du rett til evalueringsmalen.