«Dyrket mark er nesten hellig grunn»

Torkejordet i Gjøvik
Torkejordet i Gjøvik (Foto: Olav Malmedal)

Fylkesmannen i Innlandet arrangerer jordvernkonferanse på Scandic Lillehammer hotell torsdag 12. desember!

«Dyrket mark er nesten hellig grunn», sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad da hun var på matfestival på Toten i august. Men er det slik i praksis? Konferansen får et innholdsrikt program der tema er jordvern og arealbruk.  

Målgruppen er politikere og administrasjon i kommunene i Innlandet. Andre aktører med interesse for landbruk, arealbruk og arealplanlegging er velkomne til å delta.

Landbruks- og matdepartementet vil ha innlegg og vi får spennende foredragsholdere fra flere fagmiljøer. Vi legger opp til at flere ordførere samt representanter fra utbyggings- og landbruksinteresser deltar og håper på en engasjerende dag med erfaringsutveksling og diskusjon.

Sett av dagen i kalenderen allerede nå. Mer informasjon med program og påmelding kommer senere!