Eidskog

Ketil Vaage, allsidig kulturmedarbeider i Eidskog, oppfordret til barneregler og ringlek, og fikk med seg den ellers stillesittende forsamlingen på litt moro!
Ketil Vaage, allsidig kulturmedarbeider i Eidskog, oppfordret til barneregler og ringlek, og fikk med seg den ellers stillesittende forsamlingen på litt moro! (Foto: Ivar Ødegaard)

Eidskog har noen spesielle historier bak seg; i tida før 1814 var veien gjennom Eidskog viktig militært sett, og flere ganger opp gjennom historien har svenske styrker rykket inn i Eidskog. Da Norge kom i union med Sverige i 1814 opphørte fiendtlighetene ved grensen. Til orientering: Nå er samarbeidet det aller beste, og området Morokulien er etablert som et bevis på dette. – Vi er opptatt av mulighetene, men klar over utfordringene, sier ordfører Kamilla Thue.

Eidskogs viktigste bedrifter er sentrert rundt glass og aluminium: Sapa Profiler, H-Vinduet og Magnor Glassverk. Men mange pendler til Kongsvinger og Oslo for å jobbe.

Kommunen har en nedadgående befolkningskurve – og har nå 6114 innbyggere. Denne utfordringen må Eidskog selv ta. Akkurat som i kommunestruktur-debatten er eidskogingene opptatt av å erkjenne våre egne utfordringer. -Det er vi i Eidskog som kjenner Eidskog best, sier ordføreren. Det er kommet 283 nye arbeidsplasser det siste året i Kongsvingerregionen – og relativt sett var det størst økning i Eidskog. Må gripe sjansen nå i «det grønne skiftet».

Fylkesmannen har hatt mye med Eidskog å gjøre – og ikke alltid med positivt fortegn. I 2001 ble kommunen kjent for sin behandlingsgaranti. Kommunen ville sørge for at innbyggerne ikke trengte å vente mer enn seks uker på en operasjon. Andre garantier kommunen ga var for barnehageplass, tomt, ved og sommerjobb. Få år senere, i 2008, var kommunen i så stort økonomisk uføre at Fylkesmannen aldri hadde sett liknende i nyere tid. Kommunen hadde da et driftsunderskudd på 42 millioner kroner, og en samlet gjeld på 500 millioner, den høyeste per innbygger i Hedmark (Kilde: Wikipedia).

Etter den tid er det lagt ned skoler og omstrukturert arbeidet innen helsesektoren. Det er en annen tenkning nå – og bedre økonomi. -Vi har gode tjenester, men ser at vi har tøffe tider foran oss, medgir ordføreren.

Kontaktpersoner

FAKTA OM EIDSKOG

Kommunenavn: Eidskog (kommer av norrønt Eiðaskógr, etter ‘eidene mellom innsjøene’)
Landareal: 603 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 6.142
Ordfører 2019: Kamilla Thue (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

GJENSYNSSMIL

Store SMIL fra ordfører Kamilla Thue og fylkesmann Knut Storberget, som har en felles fortid. Hun som partisekretær i Hedmark og han som stortingsrepresentant. Og selv om fylkesmannen er på «akutt partipolitisk avvenning», som han sier og lykkes bra med det, ble det likevel et hyggelig møte og mimring over valgkampkjøring i Kamillas neppe helt trafikksikre Toyota.

Store SMIL fra ordfører Kamilla Thue og fylkesmann Knut Storberget, som har en felles fortid. Hun som partisekretær i Hedmark og han som stortingsrepresentant. Og selv om fylkesmannen er på «akutt partipolitisk avvenning», som han sier og lykkes bra med det, ble det likevel et hyggelig møte og mimring over valgkampkjøring i Kamillas neppe helt trafikksikre Toyota. (Foto: Ivar Ødegaard)

PROGRAM I EIDSKOG

Sted: Eidskog ungdomsskole

Tema:

  • Oppvekst med fokus på "bryte sirkler"
  • Dialog