Eidskog

Ketil Vaage, allsidig kulturmedarbeider i Eidskog, oppfordret til barneregler og ringlek, og fikk med seg den ellers stillesittende forsamlingen på litt moro!
Ketil Vaage, allsidig kulturmedarbeider i Eidskog, oppfordret til barneregler og ringlek, og fikk med seg den ellers stillesittende forsamlingen på litt moro! (Foto: Ivar Ødegaard)

Eidskog har noen spesielle historier bak seg; i tida før 1814 var veien gjennom Eidskog viktig militært sett, og flere ganger opp gjennom historien har svenske styrker rykket inn i Eidskog. Da Norge kom i union med Sverige i 1814 opphørte fiendtlighetene ved grensen. Til orientering: Nå er samarbeidet det aller beste, og området Morokulien er etablert som et bevis på dette. – Vi er opptatt av mulighetene, men klar over utfordringene, sier ordfører Kamilla Thue.

Eidskogs viktigste bedrifter er sentrert rundt glass og aluminium: Sapa Profiler, H-Vinduet og Magnor Glassverk. Men mange pendler til Kongsvinger og Oslo for å jobbe.

Kommunen har en nedadgående befolkningskurve – og har nå 6114 innbyggere. Denne utfordringen må Eidskog selv ta. Akkurat som i kommunestruktur-debatten er eidskogingene opptatt av å erkjenne våre egne utfordringer. -Det er vi i Eidskog som kjenner Eidskog best, sier ordføreren. Det er kommet 283 nye arbeidsplasser det siste året i Kongsvingerregionen – og relativt sett var det størst økning i Eidskog. Må gripe sjansen nå i «det grønne skiftet».

Fylkesmannen har hatt mye med Eidskog å gjøre – og ikke alltid med positivt fortegn. I 2001 ble kommunen kjent for sin behandlingsgaranti. Kommunen ville sørge for at innbyggerne ikke trengte å vente mer enn seks uker på en operasjon. Andre garantier kommunen ga var for barnehageplass, tomt, ved og sommerjobb. Få år senere, i 2008, var kommunen i så stort økonomisk uføre at Fylkesmannen aldri hadde sett liknende i nyere tid. Kommunen hadde da et driftsunderskudd på 42 millioner kroner, og en samlet gjeld på 500 millioner, den høyeste per innbygger i Hedmark (Kilde: Wikipedia).

Etter den tid er det lagt ned skoler og omstrukturert arbeidet innen helsesektoren. Det er en annen tenkning nå – og bedre økonomi. -Vi har gode tjenester, men ser at vi har tøffe tider foran oss, medgir ordføreren.

Kontaktpersoner

FAKTA OM EIDSKOG

Kommunenavn: Eidskog (kommer av norrønt Eiðaskógr, etter ‘eidene mellom innsjøene’)
Landareal: 603 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 6.142
Ordfører 2019: Kamilla Thue (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

GJENSYNSSMIL

PROGRAM I EIDSKOG

Sted: Eidskog ungdomsskole

Tema:

  • Oppvekst med fokus på "bryte sirkler"
  • Dialog