Åmot

Lokalene til den tidligere skogskolen i Osen huset både Fylkesmann i Innlandet og ordfører og administrasjon i janauarsolskinnet 10. januar. Inne var temaene mange.

Åmot kommune er på mange måter spesiell. Kommunen har to store offentlige arbeidsplasser, nemlig Forsvaret (Rena Leir) og høgskolen. Å skape gode relasjoner til disse og sørge for at kommunen fortsatt har hånda på rattet, blir viktig. Dessuten er annen – privat – næringsutvikling også viktig. Der peker hyttebygging seg ut.

PROGRAM I ÅMOT

Sted: Osensjøen adventure, Nordre Osen

Tema:

 • Åmot som forsvarskommune
 • Sivilt-militært samarbeid
 • Reiselivsutvikling
 • Ungdomsskolen nobelprosjekt

FAKTA OM ÅMOT

Kommunenavn: Åmot (kommer av norrønt ámot, ‘sted der elver møtes’: Rena og Glåma).
Landareal: 1.293 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 4.480
Ordfører 2019: Ole Gustav Narud (Sp)

Kilder: SNL, Wikipedia, SSB

ÅMOT-GLIMT

Ole Narud, ordfører i Åmot. Foto: Ivar Ødegaard
Ordfører Ole Gustav Naruds regnestykke:
En iPad koster 2.500 kroner. Når 200 studenter får hver sin og melder flytting til Åmot, kreerer hver av de 200 25.000 kroner i utjevning av skattemidler! (Regn ut selv....)

Ordfører Ole Gustav Naruds skryteliste: Rena leir ble etablert i 1997. Den har nå 2.000 ansatte; av disse bor 400 i Åmot. Avtalene mellom kommunen og forsvaret for å kompensere for ulemper Rena leir gir, er mange. Sammen har forsvaret og kommunen virkeliggjort mye. Dette er skrytelista ordfører Ole Gustav Narud la fram:

 • Idrettspark
 • Kulturhus
 • Barnehage
 • Boligbygging
 • Vanntårn
 • Fjernvarme
 • Militær forlegning i sentrum

Fylkesmann Knut Storberget: «Det Åmot kommune har klart å få til som vertkommune for forsvaret, er en suksess!»


Nobelprosjektet,
med en ukes journalistopplæring før 20 elever fra Åmot ungdomsskole blir sluppet løs på Nobelvinnere, ble startet på 90-tallet. Stine Marie Hjelle i 10. trinn fortalte om prosjektet. Knut Storberget var i ti år vert for elevene når de var innom Stortinget. Han delte gjerne bilder av Nobel-celebriteter med Stine.