Søknad om gjenvinning av kobberimbregnert trevirke - Elverum


Høringsfrist 01. mars 2019 23:59

Fjernvarmeanlegg i Elverum.
Fjernvarmeanlegg i Elverum. (Foto: Eidsiva Bioenergi)

Eidsiva Bioenergi søker om tillatelse til å energigjenvinne Cu-impregnert trevirke i forbrenningsanlegg i Industrigata 2 i Elverum.

Eidsiva Bioenergi ønsker å tilby lokal energigjenvinning av Cu-impregnert restmateriale fra produksjon. I dag er det gitt tillatelse til forbrenning av 20.000 tonn per år returtre-flis (RT-flis) fra bygg og anlegg ved forbrenningsanlegget. Det søkes om tillatelse til å blande inn 2.000 tonn per år av Cu-impregnert trevirke i RT-flisen. Totalmengden på 20.000 tonn per år forblir uendret.

Søknaden er datert 13. desember 2018. Den er lagt ut til offentlig ettersyn hos Elverum kommune fram til 1.3.2019.

Eventuelle uttalelser vedrørende søknaden må oversendes skriftlig til Fylkesmannen i Innlandet innen 1.3.2019 via skjemaet nedenfor, e-post til fminpost@fylkesmannen.no eller som brev til Postboks 987, 2604 Lillehammer.