Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


07.07.2020

På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 31/7 betjent onsdager og fredager. Stengt fra 3/8 til og med 7/8.     
13.03.2020

KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2020 AVLYSES!

Konferansen, som skulle vært avholdt i Kilden torsdag 16. april 2020, avlyses på grunn av koronasituasjonen, og er i henhold til de tiltakene som ble iverksatt i går kveld.

12.12.2017

Fagkonferanser samfunnssikkerhet og beredskap, våren 2018 -et lite utvalg

Det er en investering og prioritering å skulle dra på konferanser i en hektisk arbeidshverdag. Å bevilge seg litt faglig påfyll kan imidlertid være en riktig investering noen ganger, både med tanke på kompetanseheving, nettverksbygging og for å få noen nye, friske innspill.

20.10.2017

En ny våt helg

Inngangen til oktober ble svært våt. Nå ser det ut til at vi går en ny våt helg i vente.

01.09.2017

Sikker melding til Fylkesmannen

Du kan no sende melding og saksdokument til oss ved hjelp av skjemaløysinga Melding til Fylkesmannen

05.04.2017

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet to nye veiledere om hvordan samfunnssikkerhet kan ivaretas i arealplanlegging.

21.03.2017

Bebyggelse nær høyspenningsanlegg

Statens strålevern har publisert et nytt informasjonshefte med oppdatert informasjon om magnetiske felt fra høyspenningsanlegg.

10.03.2017

Informasjonsmøte om Nødnett

Det var godt oppmøte fra kommuner og regionale aktører på informasjonsmøtet 28. februar 2017 for for tilleggsbrukere av Nødnett.

01.03.2017

Kristiansandskonferansen 2017

Med temaet "Hva forventes av vår samlede beredskap? Et blikk inn i fremtiden" arrangeres Kristiansandskonferansen 20. april 2017, for femte år på rad.

09.02.2017

Aktører som samarbeider tett med nødetatene kan nå bli tilleggsbrukere av Nødnett

28. februar 2017 arrangeres informasjonsmøte i Kristiansand om Nødnett i Agder for relevante aktører.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel