Registrering av plastpellets

Foto: Kystverket
Foto: Kystverket

Har du funnet små plastpellets i strandsonen? Hjelp oss å registrere funn i ny kartløsning.

Et skip som fraktet plastpellets (polypropenpellets) kom i februar ut for uvær i Nordsjøen. Det gikk hull på en container, og Kystverket har antatt at ca. 10 tonn pellets ble spredd i sjøen. Pelletsene har nå blitt funnet over hele Oslofjorden, og det er forventet at kystområder sørover i landet vil bli berørt. Det er allerede gjort funn av pellets på flere lokaliteter i Agder.  

Området hvor pelletsene kan ha havnet er veldig stort. Kystverket, som leder arbeidet med opprydding av plastpelletsene gjennom en statlig aksjon, er derfor avhengige av at observasjoner som gjøres av turgåere, fiskere og andre meldes inn. Dette bidrar til at man kan gjøre gode påslag om omfang av forurensningen samt at man vet hvor man skal sette inn oppryddingstiltak. Plastpelletsene er ca. 4 mm i diameter, hvite, runde og flattrykte. Finner du dem langs kysten, så oppfordrer vi deg til å registrere funnene i kartløsningen som er opprettet av Fredrikstad kommune. 

Den statlige oppryddingsaksjonen innebærer at Kystverket organiserer oppryddingen i samarbeid med rederiet Seatrans Ship Management og interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Ønsker du mer informasjon om dette finner du det her

Mer informasjon er tilgjengelig på hjemmesidene til Kystverket og Oslofjorden friluftsråd