Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


01.04.2020

Korona-situasjonen

Sammendrag av Miljødirektoratet informasjon om korona-situasjonen knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder.  

01.04.2020

Korona-situasjonen

Sammendrag av Miljødirektoratet informasjon om korona-situasjonen knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder.  

27.03.2020

Kunngjøring av endret tillatelse for Neset avløpsanlegg

Etter søknad fra kommunen endrer Fylkesmannen grenseverdi for organisk stoff, prøvetakingsmetode og koordinater til utslippspunkt for Neset avløpsanlegg i Froland kommune. 

27.03.2020

Hold Norge Rent utsetter årets strandryddeuka

Med bakgrunn i samtidens korona-utfordringer utsettes Strandryddeuka til høsten. Aksjonen skulle egentlig vært avholdt i uke 18, 30.april-05.mai. 

19.03.2020

Søknad om utfylling i Strømsvika

Fylkesmannen i Agder har fått søknad om utfylling av ca. 120 000 m3 i sjø i Strømsvika i Lindesnes kommune. Mandal havn KF er tiltakshaver og ønsker å utvide lagringsområde for tømmer.

17.03.2020

Forslag til verneplan for Landdalen naturreservat - frivillig vern

Fylkesmannen foreslår vern av et regionalt viktig skogområde med ulike typer rik edelløvskog i Landdalen i Hægebostad kommune. Gammel ospeskog og alm-lindeskog er de viktigste sjeldne skogtypene i området. Området vil gi ca. 1400 dekar nytt verneareal i Agder.

03.03.2020

Tildeling av reservekvote for gaupejakt

Det tildeles dyr fra reservekvoten gjeldende fra 3. mars kl. 12 til jaktområde 2 og 3 i rovviltregion 2.

27.02.2020

Kunngjøring av tillatelse til opprydningstiltak ved Eydehavn

Fylkesmannen i Agder gir Arendal Havnevesen KF tillatelse til opprydningstiltak på eiendommene gnr./bnr. 52/701 og 52/740 i Arendal kommune. 

13.02.2020

Klimakur 2030

Den 31. januar ble Klimakur 2030 presentert. Rapporten konkluderer med at det er mulig å halvere ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030, men dette forutsetter at virkemidler som avgifter og støtte kommer på plass raskt. 

12.02.2020

TEFA-seminaret 2020 er avlyst!

Årets TEFA-seminar på Scandic hotell Sørlandet torsdag 19. mars 2020, er avlyst på grunn av utviklingen i spredningen av koronaviruset. Det samme gjelder kveldsseminaret onsdag 18. mars før selve TEFA-seminaret.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel