Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


07.07.2020

På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

Kontoret i Arendal vil holde stengt fra 13/7 – 27/7.   Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 10/8 betjent onsdager og fredager.   Dokumenter som skal ha Apostille kan leveres i resepsjonen i Kristiansand hele uken, men hentes påfølgende onsdag eller fredag etter klokken 14:00.
03.07.2020

Tilrådning om vern av fem skogområder i Agder

Fylkesmannen la 29. juni og 2. juli fram forslag om å verne Urfjellheia og Dalsheia naturreservat, Urvassliene naturreservat, Landdalen naturreservat samt utvidelser av Kviteflogi og Åmtona naturreservater. De foreslåtte områdene er i Gjerstad, Risør, Bygland, Åmli og Hægebostad kommuner.

03.07.2020

Registrer stillehavsøsters og vinn premie!

Vi trenger å vite mer om hvor stillehavsøsters befinner seg i Agder. Vil du være med på jakten etter dem? Bli med på registreringsdugnaden vår i sommer, og registrer dine funn innen 1. oktober, så er du med i trekningen av flotte marine premier. 

30.06.2020

Endret geografisk virkeområde for tillatelse til felling av skadegjørende ulv

Fylkesmannen utvider det geografiske området for tillatelse til felling av skadegjørende ulv datert 23.06.2020 til å også omfatte Farsund kommune. Endringen gjelder fra søndag 28.06.2020 kl 0920.  Øvrige vilkår i tillatelse gitt 23.06.2020 er uendret.

29.06.2020

Plukkeaksjon stillehavsøsters 2020

Fylkesmannen i Agder vil åpne for plukkedugnad på utvalgte lokaliteter med stillehavsøsters like etter sommerferien. Alle frivillige organisasjoner kan søke. Søknadsskjema og søknadsfrist blir annonsert ila første uken i august.

28.06.2020

To nye skogreservater i Agder

Kongen i statsråd vedtok 23. juni 2020 vern av et nytt naturreservat og utvidelse av et eksisterende naturreservat i Agder. Begge verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

26.06.2020

Søknad om mudring og utfylling i Nelaug i Åmli kommune

Agder fylkeskommune søker om tillatelse til mudring og utfylling ved to lokaliteter i Nelaug i forbindelse med tilrettelegging for ny fv. 415. Høringsfristen er 07.07.2020. 

24.06.2020

Søknad om endring av utslippstillatelse for Franzefoss Minerals AS

Franzefoss Minerals AS avd. Eydehavn (tidligere Miljøkalk AS) har søkt om endring av eksisterende tillatelse etter forurensningsloven. Høringsfristen er 15. august 2020.

24.06.2020

Søknad om fjerning av problemvegetasjon i innsjøen Selura

Krypsivprosjektet på Sørlandet har søkt om tillatelse til fjerning av krypsiv og andre problemvannplanter på fem lokaliteter i Selura i Flekkefjord kommune. Høringsfrist er 05.08.2020. 

24.06.2020

Høring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, på høring med høringsfrist 6.9.2020. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel