Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


24.09.2020

Oppstart med frivillig vern av syv skogområder i Agder

Fylkesmannen i Agder har varslet oppstart av verneplanprosess for syv skogområder i Aust- og Vest-Agder. Områdene ligger i Farsund, Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Bygland og Froland kommuner, og er alle tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 

18.09.2020

Jerv - endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Klima- og miljødepartementet fastsatte 8. september endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv.

15.09.2020

Ikke lisensjakt på ulv nå. Den starter 1. desember 2020

Det er bare medlemmer av skadefellingslaget i Vest-Agder som kan delta i den pågående jakta etter skadegjørende ulv.

15.09.2020

Søknad om endret tillatelse for Gjenvinning Sør-Vest AS

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Gjenvinning Sør-Vest AS om endring (totalrevidering) av tillatelse for avfallsanlegget på Skrumoen, gnr./bnr. 162/243 i Lyngdal kommune. Høringsfristen er 15. oktober 2020. 

11.09.2020

Ny tillatelse til felling av skadegjørende ulv

Fylkesmannen har gitt tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal kommuner i Agder

04.09.2020

Søknad om endring av utslippstillatelse for Voss Production AS

Voss Production AS søker om endring av vilkår i gjeldende tillatelse i forbindelse med endret produksjonsforhold for sin fabrikk i Iveland kommune. Høringsfristen er 02.10.2020. 

04.09.2020

Søknad om totalrevidering av tillatelse for Grønvika avløpsanlegg

Lindesnes kommune søker om totalrevidering av eksisterende utslippstillatelse for Grønvika avløpsanlegg i Mandal. Frist for høringsinnspill er 2.oktober 2020. 

03.09.2020

Strandryddeuka 2020

Årets nasjonale strandryddeaksjon sparkes i gang lørdag 05.september, og varer hele to uker. Hold Norge Rent har laget et spennende program med ulike ryddetema for de ulike dagene. Se program under, og hiv deg med du også!   

01.09.2020

Miljødirektoratet utvider ikke perioden for midlertidig økt lagringsmengde

Miljødirektoratet vurderer at det ikke er behov for å forlenge perioden for økt lagringsmengde for ordinært og farlig avfall som ble fastsatt i midlertidige forskrifter våren 2020. 

31.08.2020

Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse fra midlertidig anleggsvirksomhet for utbygging av E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. Høringsfristen er 01.10.2020. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel