Stor interesse for fornybar energi på gården

Befaring på anlegget på Holt.
Befaring på anlegget på Holt. (Foto: Reidar Tveiten / Fylkesmannen i Agder)

Mange ville på kurs og se på energiløsningene som er valgt på Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt.

Totalt var det mer enn 50 deltagere på kurset som ble arrangert 5. desember av Fylkesmannen i Agder i samarbeid med lokale bonde- og skogeierlag, Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Deltagerne fikk se anlegg for flisfyring, solcelle og biogass.

I forbindelse bygging av nytt fjøs valgte skolen og eier fylkeskommunen fremtidsretta og innovative løsninger for energiforsyning til alle skolens bygg med både biogass, fliskjel og solceller med batterilagring av overskuddsstrøm. Dette er ikke bare et viktig skritt på fylkeskommunens vei mot lavutslippssamfunnet. Det er også en del av skolens undervisningsarena og ikke minst utstillingsvindu og arena for eksterne besøk og kurs.

Professor Rune Bakke ved Universitet i Sør-Øst Norge var første innleder på kurset, og han fortalte om prinsippene ved biogass og mulighetene dette gir for landbruket. I følge professoren er mulighetene mange. Biogass kan bli en viktig andel av fremtidens energimiks og et viktig bidrag til å redusere metanutslippene fra landbruket. Innledningen ble etterfulgt av en befaring av skolens biogassreaktor og systemene tilknyttet dette. Biogassen skal brukes til å varme skolens bygg.

Fliskjelen vil, i likhet med biogassen, bidra med oppvarming av vann og bygg på skolen. Geir Skjevrak fra Bygland varmesentral gikk gjennom utfordringene og hva man må tenke på ved planlegging av varmeanlegg. Logistikk, plassering av anlegg og fliskvalitet var noen av de aspektene som Skjevrak delte erfaringer om. Han sa også at man må ha et varmebehov av en viss størrelse for å velge fliskjel fremfor vedkjel.

Bjørn Jensen fra Nedig orienterte om skolens solstrømanlegg og hva man bør velge. Han poengterte at riktig dimensjonering av anlegget er viktig. Dagens strømpriser gjør det lite lønnsomt å selge strøm på spotmarkedet, man må bruke strømmen selv for å oppnå det beste økonomiske resultatet. Videre sa Jensen at prisene på batterier foreløpig er for dyre til at det økonomisk lønnsomt å investere i batterilagring, men at dette kan endre seg.

Kontaktpersoner