Mentorordninga i landbruket


Ferske bønder kan få en erfaren kollega som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år.

Publisert 20.11.2020

Mentorordninga innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. 

Norsk landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for gjennomføringen i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen som dekker honorar og reiseutgifter til mentor.

Les mer på nettsiden til NLR.

Søknadsfrist er 1. desember.

Kontaktperson i Agder: Knut Sigurd Haugå, NLR Agder, tlf. 913 60 016, knut.sigurd.hauga@nlr.no