Kommunene har fått utvidet ansvar for utdanning av legespesialister

Ny revidert spesialistforskrift ble iverksatt 1. mars 2019. Den reviderte forskriften regulerer også spesialitetene som tas utenfor sykehus: allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin. De første legene startet videreutdanningen 01.03.2019 og kalles LIS3-leger (lege i spesialisering).

Det nye i omleggingen er at spesialisering går fra å være et ansvar for den enkelte lege til å bli arbeidsgivers / avtalepartens ansvar. Det er i den forbindelse laget felles kompetansemål for alle legespesialister, og læringsmål som er spesifikke for hver enkelt spesialisering, samt krav om utarbeidelse av individuelle utdanningsplaner. Det er videre et økt fokus på fortløpende supervisjon og individuell veiledning. Arbeidsgiver eller avtalepart (kommune) skal bekrefte at veiledning kan gis og at læringsmålene er nådd. LIS3-leger i allmennmedisin har forskriftsfestet rett til veiledning i gjennomsnitt 3 timer pr måned i 10,5 av årets måneder. På denne håper man både å få høynet, og standardisert, kompetansen til alle leger utenfor sykehus – samtidig som det legges til rette for et mer forutsigbart utdanningsløp.

Oppdatert informasjon om endringene finnes på Helsedirektoratets nettsider. Her finns også informasjon til kommunene som plikter å registrere seg som utdanningsvirksomhet innen 01.06.2019. Fylkesmannen kan bistå kommunene med veiledning ved behov.

Ved spørsmål om den nye ordningen, kontakt assisterende fylkeslege Aase Aamland. E-post: fmavaam@fylkesmannen.no.

Kontaktpersoner