Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

NOKUT er godkjenningsmyndighet for lærerkvalifikasjon fra utlandet


Fra 1. januar 2020 må lærere , styrere og pedagogiske ledere i barnehage med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet søke NOKUT om å få godkjent utanlandske kvalifikasjoner. Godkjenningen er obligatorisk for alle som skal tilsettes i disse yrkene.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 29.06.2020

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. En av deres oppgaver  er å godkjenne og informere om at det er mulig å få godkjend utanlandsk utdanning og kompetanse. Tideligere var Utdanningsdirektoratet ansvarlig myndighet.

NOKUT kan tilby digital søknad om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Du kan selv fylle ut og sende inn søknaden for behandling.

Her finn du meir informasjon om godkjenningsordninga.

Spørsmål om godkjenningsordninga kan sendes på e-post til utland@nokut.no .

Kontaktpersoner