Bærekraft - Fylkesmannens junimøte med barnehagemyndigheten

Bærekraftig utvikling som barnehagens verdigrunnlag, var hovedtema på Fylkesmannens fagsamling med barnehagemyndighetens i juni på Strand hotell, Fevik.

Kursdeltakerne Fotograf: Line Duesund Svendsen

Kursdeltakerne Fotograf: Line Duesund Svendsen

I to dager arbeidet barnehagemyndigheten, PPT og spesialpedagogiske team fra 28 av Agders 30 kommuner med fagutvikling, gruppearbeid og erfaringsdeling.

Anette Holmvik, Den blå appelsin barnehage Fotograf: Line Duesund Svendsen

Anette Holmvik, Den blå appelsin barnehage Fotograf: Line Duesund Svendsen

Som en del av implementeringsarbeidet av rammeplanen har vi på de siste samlingene hentet tema fra rammeplanens verdigrunnlag. På Strand Hotell var bærekraftig utvikling i fokus. Marianne Presthus Heggen fra Høgskolen Vestland og Anett Holmvik fra Den blå appelsin barnehage i Oslo ga oss en grundig innføring i bærekraft begrepet som ble spennende illustrert med praksiseksempler fra barnehagen.

Anne Sigrid Haugseth, Trøndelag forskningFotograf: Line Duesund Svendsen

Anne Sigrid Haugseth, Trøndelag forskningFotograf: Line Duesund Svendsen

Anne Sigrid Haugseth fra Trøndelag forskning presenterte funn i rapporten «Spørsmål til barnehage – Norge». Fokuset var hva barnehageeiere, styrere og barnehagemyndighet har svart på spørsmål knyttet til implementering av rammeplanen.

Ann Christin Nilsen, UiA Fotograf: Line Duesund Svendsen

Ann Christin Nilsen, UiA Fotograf: Line Duesund Svendsen

Ann Christin Nilsen fra UIA innledet dag 2 med sin doktorgradsavhandling «Et bekymringsbarn blir til». Hun har forsket på den politisk-initierte satsingen «tidlig innsats» sett fra barnehagens ståsted. Ann Christin har sett på hva som skjer når en barnehage er bekymret for et barn og følger dette opp med bestemte, standardiserte måter å se på. Hun tok for seg kartleggingsredskaper som TRAS, ALLE MED og Kvello-modellen, som er redskaper som tas i bruk når bekymringer skal forstås og dilemmaer kan oppstå.

Inger Johanne Røkenes og Katrine Sørlie, Ferder kommune Fotograf: Line Duesund Svendsen

Inger Johanne Røkenes og Katrine Sørlie, Ferder kommune Fotograf: Line Duesund Svendsen

Inger Johanne Røkenes og Katrine Sørlie fra Færder kommune fokuserte på Inkludering og mestring som satsing. Vi fikk høre om Færders satsing på BTI, endringsarbeid med PPT og satsingen med å ansette spesialpedagoger i alle barnehager.

Marte Byrkjeland og Line Sperre, Fylkesmannen i Vestand Fotograf: Line Duesund Svendsen

Marte Byrkjeland og Line Sperre, Fylkesmannen i Vestand Fotograf: Line Duesund Svendsen

Siste del av dagen var satt av til Barnehagelovens § 19 g og forståelse av hva som ligger i tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, og hva gode vedtak skal innehold. Fra Fylkesmannen i Vestland kom juristene Marte Byrkjeland og Line Sperre som presenterte sine erfaringer med dette arbeidet.

 

Hege Lauvland og Bidill Ottersen Fjelde, Fylkesmannen i AgderFotograf: Line Duesund Svendsen

Hege Lauvland og Bidill Ottersen Fjelde, Fylkesmannen i AgderFotograf: Line Duesund Svendsen

Dagene ble preget av gode diskusjoner og engasjement, og Fylkesmannen takker alle deltakere for fin innsats!

Vis mer