Midler i Klima- og miljøprogrammet 2016 er fordelt

Fylkesmannen har fordelt kr 457 000 til ulike tiltak innen Klima- og miljøprogrammet 2016

Landbruksdirektoratet tildelte Nordland kr 450 000 i midler til Klima og miljøprogrammet for 2016. Disse midlene, sammen med kr 7 000 som er trukket inn fra et tidligere tilsagn, er nå fordelt.

Samlet søknadsomfang var i år på kr 670 000, derfor måtte det gjøres en streng prioritering av søknadene. Tiltak innen vannforskrift, klima, drenering eller miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel er prioritert høgest i år.

Se oversikt over hvordan midlene er fordelt i høyre marg.