Kulturlandskapsprisen 2017 til Uttakleiv Grendelag

Under åpninga av fylkestinget i dag fikk Uttakleiv Grendelag overrakt Kulturlandskapsprisen Nordland for 2017. De fikk prisen for sitt arbeid med å ta vare på natur- og kulturlandskapet, og for å legge til rette for ferdsel og opphold i et storslått og svært populært område på yttersida av Lofoten. 

Formålet med Kulturlandskapsprisen Nordland er å sette fokus på landbrukets viktige rolle som forvalter av kulturlandskapet, og bærer av tradisjoner. Prisen er satt opp av Fylkesmannen i Nordland, og Landbruksforum Nordland er jury. I år er det 21. gangen at den deles ut.

I begrunnelsen til juryen blir det framhevet at innsatsen til Uttakleiv Grendelag bør være til stor inspirasjon for andre verdifulle og populære natur- og kulturlandskap hvor det er behov for tilrettelegging av ferdselen.

Prisen, som består av en tradisjonell ljå og litografi av Dagfinn Bakke, ble overrakt av fylkesmann Hill-Marta Solberg. Thorbjørn Andersen og Eldar Andersen tok imot prisen på vegne av grendelaget.

Aktiv jordbruksbygd med lang historie

På Uttakleiv har det vært bosetting helt siden steinalderen. Dette er dokumentert gjennom arkeologiske utgravinger i det gamle fellestunet. Flere gravfelt forteller også om en norrøn gårdsbosetting i jernalderen. I en av gravene er det funnet både en ullkam, spinnehjul og vevskje som viser at det har vært sau på Uttakleiv for 1500 år siden.

I dag er det 16 landbrukseiendommer og 18 fastboende i Uttakleiv. To gårdsbruk har til sammen ca. 270 vinterfora sau, 10 melkekyr og 41 øvrige storfe. I tillegg er det ett bruk på Uttakleiv som produserer og selger grovfor, og ett utenbygds bruk som slår gras i bygda.

Populært utfartssted

Uttakleiv ligger mellom høye fjell, helt åpent ut mot storhavet. I 2015 fikk grendelaget Vestvågøy kommunes miljøvernpris for arbeidet med å opprettholde landskapsarven og legge til rette for besøkende.

Det er ikke bare lokalt at en har oppdaget at dette er en perle. I 2005 ble Uttakleiv av The Times kåret til verdens mest romantiske strand, og i 2010 kom Uttakleiv på 3.-plass i Sunday Times Travel sin kåring av verdens 50 beste strender.

Stor lokal innsats

Grendelaget har valgt å møte den store tilstrømmingen av besøkende ved å ta vare på landskapet, legge til rette for allmenheten og ønske de besøkende velkommen.

Gjennom egne tiltak og samarbeid med andre har de blant annet gjennomført erosjonssikring, satt opp bord og benker, og etablert parkering og teltplass, renovasjon, tømmestasjon for toaletter i bobiler.

Ei turløype er skiltet fra Uttakleiv og langs den gamle ferdselsveien rundt fjellet Veggen til Haukland. Deretter kan en følge gammelveien over fjellet tilbake til Uttakleiv. Langs løypa er det satt opp fire informasjonstavler. Via såkalte QR-koder på hvert skilt kan en på mobiltelefonen få opp informasjon om hendelser og lokalhistorie.

Hedret for innsatsen

Med tildelingen ønsker Landbruksforum Nordland å hedre grendelaget for den ekstraordinære innsatsen som gjør at de besøkende føler seg velkommen og ivaretatt, og får gode opplevelser i kulturlandskapet.

Kontaktpersoner