Landbruksselskapets årsmøte 2018

Årsmøtet ble gjennomført 22. mai på Statens hus i Bodø.

Orientering og kunngjøring i forkant av årsmøtet

Geir Solli, Nordland fylkeskommune, orienterte om regional plan for landbruket i Nordland, som var sendt ut på høring.

Vinnerne av selskapets pris for veldrevet gårdsbruk 2017 ble kunngjort. Vinnerne er Tove og Thor Holand, Steigen. Lenke til artikkel om vinnerne er vedlagt.

Årsmøtet behandlet disse sakene

Årsmelding for 2017
Regnskap for 2017
Budsjett for 2018
Arbeidsprogram for 2018
Valg til styret

Stiftelsens styre etter årsmøtet

Ann-Christine Theodorsen, Andøy, leder (valgt for ett år)
Anne Marit Isachsen, Bodø (ikke på valg i 2018)
Jan Magne Storteig, Bodø (valgt for to år)

Varamedlemmer (valgt for ett år)
Solveig Utvik, Vestvågøy
Marita Olsen, Steigen
Turid Næss. Vega

Valgkomite
Rolf Jøran Forsmo, Vefsn (leder)
Per Anton Nesjan, Vega
Lill Kroken, Flakstad

Dokumenter

Protokoll fra årsmøtet og årsmelding fra 2017 kan lastes ned under dokumenter til høyre eller nedenfor.