Inn på tunet-studietur

Deltakerne på studieturen
Deltakerne på studieturen

I september tok Fylkesmannen med seg deltakere fra Nordland på studietur for å lære mer om Inn på tunet. Vi besøkte ulike kommuner i Viken fylke og fikk praktiske eksempler på tilbud til ulike brukergrupper. 

Et av tiltakene i "Inn på tunet - med kjøperne i fokus"

Studieturen er et av mange tiltak som har blitt gjennomført i prosjektet "Inn på tunet - med kjøperne i fokus". Formålet med studieturen var å vise Nordlandskommunene gode eksempler på hvordan andre kommuner i Norge har organisert sitt arbeid med Inn på tunet. Besøkspunktene var valgt ut for å kunne vise frem tilbud til ulike brukergrupper; Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens, arbeidstrening via tiltaksbedrift og NAV, og alternativ skolearena og avlastning. 

Dersom du ønsker mer utfyllende informasjon fra studieturen, finner du rapport og presentasjoner fra besøkspunktene i høyremenyen. I tillegg finner du en kort videofilm som oppsummerer studieturen. 

Forskningsprosjektet Demensomsorg på gård

Første stopp på studieturen var Norges milø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. På tunet møtte vi prosjektlederen for prosjektet Demensomsorg på gård og fikk en orientering om NMBU. Deretter fikk vi presentert foreløpige resultater fra prosjektet. Les mer om prosjektet i lenken til høyre. 

"Hver gang vi møtes-gården"

Fra Ås gikk turen videre til Vestre Kjærnes gård, bedre kjent som "Hver gang vi møtes-gården" fra TV-serien på TV2 med samme navn. Her møtte vi Per Kjærnes som fortalte om veien frem mot å utvikle et oppleveseskonsept på gården rettet mot markedet for kurs og konferanse. Vi fikk også høre Berit Kjærnes fortelle om prosjektet Kunst i naturen som er presentert på gården og i området rundt. Kvelden ble avsluttet med middag på den berømte låven - og det med sang og musikk av deltakerne på studieturen.

Stene gård

Studieturens andre dag startet med et kort besøk på Stene gård som har dagaktivitetstilbud til personer med demens. Vi fikk en kort omvisning av verkstedet og oppholdsrommet/kjøkkenet før brukerne av tilbudet skulle ankomme. Deretter gikk turen til Elin-gård der vi fikk høre mer om samarbeidet mellom Stene gård og Fredrikstad kommune. I tillegg hadde vi også invitert Kjersti Karsrud Bredeg fra Bredeg gård, som fortalt om sitt samarbeid med Trøgstrad kommune om et tilbud til personer med demens. Dette for å gi et bilde av samarbeid om et slikt tilbud i både liten og stor kommune, og tilbud som er nyoppstartet og som har gått over mange år. 

Skjeltorp gård

Skjeltorp gård samarbeider med tiltaksbedriften Delta-gruppen som også har kontor på gården. Inn på tunet-tilbudet er til personer som har utfordringer knyttet til rus og psykitatri. Vi fikk møte noen av brukerne og høre flere historier om personer som har blitt hjulpet videre ut i arbeid etter å ha vært på Skjeltorp gård. 

Brukerne rekrutteres via NAV, og Delta-gruppen følger opp i forhold til NAV og fastlege mm. Skjeltorp gård er ansvarlig for aktiviteten i tilbudet som er knyttet opp til gårdens grønnsaksproduksjon og sin egen gårdsbutikk. 

Arbeidslagsmodellen i Kongsberg kommune

På rådhuset i Kongsberg kommune presentert Nina Søia, Elin Dalsgråd og Bente Tømmerbakke arbeidslagsmodellen for Inn på tunet som ble etablert i 2009. Arbeidslaget er tverrfaglig sammensatt av personer med beslutningsmyndighet i kommunen. Hensikten med denne måten å organisere Inn på tunet-tilbudene i kommunen på denne måten, er at det skal være én dør inn for alle som kan ha nytte av Inn på tunet, og at det er muligheter for koordinering av fra ulike tjenesteområder. I Kongsberg kommune er det også slik at Inn på tunet-tilbyderne får delta på kurs på lik linje med andre ansatte i kommunen, i tillegg til faglig veiledning fra de som har fattet vedtak om Inn på tunet som tiltak til en eller flere brukere. 

Menings- og mestringsgården

Studieturen ble avsluttet i strålende september sol med et besøk hos Elisabeth Johnsen på Menings- og mestringsgården. Elisabeth er opprinnelig Oslo-jente og kjøpte gården for å utvikle et Inn på tunet-tilbud til barn og unge. Hun har selv erfart hvor viktig et sted som stallen kan være når livet blir strevsomt. Gården har ponnier, høns, noen sauer og noen minigris. Dyrene er valgt med omhu utifra den brukergruppen tilbudet er rettet mot. Elisabeth gav oss en omvisning på gårdstunet og inne i oppholdsrommet som benyttes i tilbudet. Etter omvisningen fikk vi servert kaffe og kringle ute på gårdstunet mens Elisabeth delte av erfaringene sine som tilbyder av Inn på tunet-tjenester til Kongsberg kommune.