Nytt nyhetsbrev

Deltakere på studieturen besøker Menings- og mestringsgården
Deltakere på studieturen besøker Menings- og mestringsgården

Her er årets tredje nyhetsbrev om Inn på tunet. Nyhetsbrevet finner du til høyre. God lesing!

Nyhetsbrevet sendes ut elektronisk 4 ganger pr. år. Målgruppen er kjøperne av Inn på tunet-tjenester i Nordland (kommunene, NAV m.fl.), godkjente Inn på tunet-tilbydere, og de som er i prosess for å bli godkjent tilbyder, andre interesserte. Hensikten er å informere om Inn på tunet og aktiviteter/tilbud, kunnskap, tilbydere mm.

Kontaktpersoner

Dokumenter