Tilsyn og kontroll

Fagavdelingene hos Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

Planlagte tilsyn vil legges i kalenderen under her når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn kan du finne i feltet til høyre i hver artikkel. I tillegg finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2018
16. okt 42 Miljøvernavdelinga Tilsyn med båtslipper i Øksnes Øksnes
16. okt - 17. okt 42 Miljøvernavdelinga Tilsyn med håndtering av avfall ved Myre havn Myre
02. okt - 05. okt 40 Miljøvernavdelinga Revisjon av Helgeland Avfallsforedling IKS Mo i Rana
september 2018
27. sep 39 KOMBE Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Steigen kommune Steigen rådhus
26. sep - 27. sep 39 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Tilsyn med Introduksjonsordningen - Vefsn Vefsn kommune
26. sep - 27. sep 39 Fylkesmannen i Nordland Tilsyn med Narvik videregående skole Narvik
19. sep - 04. okt 38 - 40 Miljøvernavdelinga Tilsyn med avfall fra sykehus og laboratorier Narvik, Bodø og Mo i Rana
18. sep 38 Miljøvernavdelinga Tilsyn med Lødingen Mekaniske AS Lødingen
13. sep 37 KOMBE Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hattfjelldal kommune Hattfjelldal rådhus
11. sep 37 KOMBE Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Beiarn kommune Beiarn rådhus
Dato Arrangement
oktober 2018
16. okt Tilsyn med båtslipper i Øksnes
16. okt - 17. okt Tilsyn med håndtering av avfall ved Myre havn
02. okt - 05. okt Revisjon av Helgeland Avfallsforedling IKS
september 2018
27. sep Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Steigen kommune
26. sep - 27. sep Tilsyn med Introduksjonsordningen - Vefsn
26. sep - 27. sep Tilsyn med Narvik videregående skole
19. sep - 04. okt Tilsyn med avfall fra sykehus og laboratorier
18. sep Tilsyn med Lødingen Mekaniske AS
13. sep Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hattfjelldal kommune
11. sep Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Beiarn kommune