Fagavdelingene hos Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

Planlagte tilsyn vil legges i kalenderen under her når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn kan du finne i feltet til høyre i hver artikkel. I tillegg finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2018
14. nov 46 Miljøvernavdelinga Tilsyn Bodø lufthavn Bodø lufthavn
01. nov 44 Miljøvernavdelinga Tilsyn med avfallsmottak og verksted på Værøy Værøy
oktober 2018
29. okt - 31. okt 44 Miljøvernavdelinga Tilsyn med Gildeskål Forskningsstasjon AS Storevika, Bodø kommune
16. okt 42 Miljøvernavdelinga Tilsyn med båtslipper i Øksnes Øksnes
15. okt - 17. okt 42 Miljøvernavdelinga Tilsyn med håndtering av avfall ved Myre havn Øksnes
02. okt - 05. okt 40 Miljøvernavdelinga Revisjon av Helgeland Avfallsforedling IKS Mo i Rana
september 2018
27. sep 39 KOMBE Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Steigen kommune Steigen rådhus
26. sep 39 Oppvekst- og utdanningsavdelinga Tilsyn med Introduksjonsordningen - Vefsn Vefsn kommune
26. sep - 27. sep 39 Fylkesmannen i Nordland Tilsyn med Narvik videregående skole Narvik
19. sep - 04. okt 38 - 40 Miljøvernavdelinga Tilsyn med avfall fra sykehus og laboratorier Narvik, Bodø og Mo i Rana
Dato Arrangement
november 2018
14. nov Tilsyn Bodø lufthavn
01. nov Tilsyn med avfallsmottak og verksted på Værøy
oktober 2018
29. okt - 31. okt Tilsyn med Gildeskål Forskningsstasjon AS
16. okt Tilsyn med båtslipper i Øksnes
15. okt - 17. okt Tilsyn med håndtering av avfall ved Myre havn
02. okt - 05. okt Revisjon av Helgeland Avfallsforedling IKS
september 2018
27. sep Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Steigen kommune
26. sep Tilsyn med Introduksjonsordningen - Vefsn
26. sep - 27. sep Tilsyn med Narvik videregående skole
19. sep - 04. okt Tilsyn med avfall fra sykehus og laboratorier