Stor snøskredfare på Helgeland

Illustrasjonsbilde snøskred
Illustrasjonsbilde snøskred

NVE varsler om stor snøskredfare på Helgeland ved inngangen til påska.

Det er utstedt varsel om stor snøskredfare, faregrad 4, på Helgeland. Varselet gjelder for lørdag 24. mars og kan leses her: http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Helgeland/2018-03-24. Snøskredfaren forventes å gå ned til faregrad 3 på søndag.

Erfaringsmessig er det ved faregrad 3 at flest skiskjørere blir tatt i skred. Vis derfor forsiktighet ved ferdsel i fjellet i helga og unngå bratt terreng og utløpsområder for snøskred.

Fylkesmannen oppfordrer folk til å følge med på snøskredvarsler gjennom påska på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/ og værmeldingene på www.yr.no.