Meget stor snøskredfare i Nordland

NVE har sendt ut varsel om meget stor snøskredfare for region Svartisen og region Helgeland - faregrad 5, gjeldende for lørdag 21. april. Politiet og Hovedredningssentralen anbefaler folk å holde seg hjemme i helga.

Faregrad 5 er høyste faregrad og det er første gang denne benyttes i Norge.

Fylkesmannen har i dag gjennomført telefonmøte i Fylkesberedskapsrådet der NVE har orientert om situasjonen.

- Vi følger situasjonen nøye og har også bedt kommunene om å informere sine innbyggere om situasjonen og de tiltak kommunen iverksetter, sier  fylkesberedskapssjef Karsten Steinvik hos Fylkesmannen i Nordland. 

Her er varselet fra NVE:

- Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge, med markante og svært utbredte vedvarende svake lag. Med regn og mildvær i flere dager svekkes bindingene i snøen, og vi kan forvente at det vil løsne store våte skred i både Nordland og Troms, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod.

Lørdag ventes store nedbørsmengder, med opp mot 70 mm nedbør i region Helgeland. I region Svartisen ventes opp mot 45 mm nedbør, slik prognosene ser ut nå. Vekten av disse nedbørsmengdene vil kunne resultere i at våte skred vil kunne gå i de fleste heng, og skredene vil også kunne bli meget store. Værutviklingen vil avgjøre hvor alvorlig situasjonen blir.

- Faregrad 5 forekommer sjelden og er en ekstremsituasjon. Det er første gang vi bruker den høyeste faregraden i Norge. NVE følger situasjonen tett, og har kontakt med Fylkesmann, Vegvesenet og Hovedredningssentralen. Det er viktig at berørte kommuner vurderer beredskapsbehovet, understreker vaktlederen.

Oppdatert varsel kommer før kl 14 fredag.

Følg med på oppdaterte varsler og annen informasjon på varsom.no.

Følg rådene fra snøskredvarslingen:

Faregrad 5 – MEGET STOR snøskredfare:
•Forekommer sjelden og er en ekstremsituasjon.
•Mange store (størrelse 4) naturlig utløste skred forventes. Meget store (størrelse 5) naturlig utløste skred kan også forekomme.
•Du må unngå alt skredterreng.
•Skred kan treffe skredutsatt bebyggelse. Lokale beredskapsmyndigheter må vurdere evakuering.
•Skredutsatte veier ventes stengt.
•Strømforsyning og kommunikasjon kan bli rammet.

Se faregradsskala for snøskredvarsling her.