Fortsatt meget stor snøskredfare på Helgeland

Snøskredfaren i region Helgeland er fortsatt meget stor. Høyeste faregrad opprettholdes. Forsvaret dro lørdag ut med helikopter sammen med skredeksperter fra NVE for å befare skredutsatte områder. 

Beredskapen i Nordland er derfor fortsatt på topp. 

- Det har gått flere ras i løpet av helga, men heldigvis har vi ikke fått meldinger om alvorlige hendelser. Vi følger situasjonen nøye utover ettermiddagen og kvelden og oppfordrer folk til å utvise største forsiktighet og holde seg unna skredområder, sier fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg. 

NVE meldte lørdag at det er ingen vesentlig endring i snøskredvarsel for Nordland.

Følg med på snøskredvarslingen på  www.varsom.no 

For region Salten og Svartisen er det også fremdeles stor snøskredfare - faregrad 4. 

Lørdag formiddag var Fylkesberedskapsrådet samlet til nytt møte hos Fylkesmannen i Nordland for å skaffe seg oversikt over situasjonen. Til stede på møtet var representanter fra nødetatene (politi, brann, helse), Forsvaret, Sivilforsvaret, Heimevernet, Røde Kors, Statens vegvesen, BaneNor og NVE. 

Fylkesmannen har en samordningsrolle og et spesielt ansvar for å følge opp kommunene i beredskapsarbeidet.