- Hold deg langt unna skredterreng

Det er fortsatt stor snøskredfare i hele Nordland og det er rapportert om snøskred mot vei flere steder i fylket siste døgn. - Folk bør holde seg langt unna skredterreng og følge informasjon fra lokale veimyndigheter, politi og kommune.

- Kombinasjonen av ustabilt snødekke, meldte nedbørmengder og mengden bratt terreng gjør at vi fortsatt vurderer skredfaren lørdag til å kunne komme opp i faregrad 5, meget stor snøskredfare, i region Helgeland, sier vaktleder ved Snøskredvarslingen Emma Julseth Barfod i en pressmelding fra NVE

Skred på uvante steder

Siden Helgeland ikke er en av de faste varslingsregionene med regelmessige snøobservasjoner er det knyttet noe usikkerhet til hvor ustabilt snødekket er. Dermed er det også noe usikkert hvor mange og hvor store skred som vil gå når nedbøren kommer. Mange av skredene vil gå i terreng langt fra folk, dette kan påvirke den «opplevde faregraden». NVE ber derfor folk likevel være obs på at skred kan gå på uvante steder og kjente skred kan gå lenger enn vanlig.

Varsel fra NVE for lørdag 21. april melder om faregrad 4 - stor snøskredfare for varslingsområdene Lofoten/Vesterålen, Ofoten og Salten. Varslingsområdet Svartisen er i dag nedgradert fra nivå 5 til nivå 4 grunnet oppdaterte varsler for nedbør. For Helgeland opprettholdes faregrad 5 - meget stor snøskredfare.

Oppdaterte varsler finnes til enhver tid på nettsiden www.varsom.no

Hevet beredskap

Fylkesmannen gjennomført fredag møte i Fylkesberedskapsrådet. Hensikten med dette møtet er at regionale etater kan oppdatere seg på situasjonen i fylket slik at alle har en felles situasjonsforståelse.

I møtet orienterte NVE om situasjonen og hvilke typer skred som kan forventes. Både kommuner og regionale etater har hevet beredskapen.

Lokale tiltak i kommunene

Basert på rapporter fra kommunene så er det innført flere lokale tiltak:

- Informasjon til publikum på kommunens nettsider og facebooksider
- Stenge skuterløyper
- Gjennomføre tiltak i hjemmetjenesten
- Stenge rasutsatte veier
- Stenge alpinanlegg
- Vurdere avlysning av arrangementer der deltakere enten oppholder seg i skredutsatte områder eller må ferdes igjennom skredutsatte områder
- innføre ferdselsrestriksjoner på turstier som er skredutsatte.
- Opprette kontakt med lokalt politi.