«Du er en del av Norges beredskap»

Er du forberedt dersom strømmen blir borte, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i kranen? For å styrke vår beredskap gjennomføres nå kampanjen «Du er en del av Norges beredskap».

Den nasjonale kampanjen er utviklet av DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) og Oslo kommune. 

- Kampanjen fokuserer på hva du og jeg bør ha tenkt gjennom dersom for eksempel strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, vannet er avstengt eller det blir vanskelig å få tak i nødvendige varer. I tillegg inneholder kampanjen konkret råd og eksempler på hvordan man kan klare det selv i sitt hjem i minst tre dager. 

- Vi sender ut informasjon om kampanjen til Fylkesberedskapsrådet og alle kommunene med oppfordring om å spre informasjon om kampanjen. DSB har laget plakater, brosjyrer og annet informasjonsmateriell som kan benyttes for å informere befolkningen, sier fylkesberedskapssjef i Nordland, Karstein Steinvik. 

Bakgrunn

Det er flere forhold som gjør at sentrale myndigheter nå kommer med egenberedskapsråd til befolkningen nå. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett. 

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført til at Norge nå moderniserer totalforsvaret. Økt beredskap i befolkningen – altså hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar. 

I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet, og et argument for hvorfor folk bør tenke over hvordan de kan forberede best mulig seg hvis noe skulle skje.

Mer info

Du kan lese mer om kampanjen på www.sikkerhverdag.no/din-beredskap  Her finner du også alt kampanjemateriell, som brosjyrer, plakater, digitale plakater, film, animasjoner og øvrig materiell.