Innsigelse til reguleringsplan for Verholmen i Meløy

Anlegg for landbasert oppdrettsanlegg på Verholmen - illustrasjon fra planbeskrivelsen
Anlegg for landbasert oppdrettsanlegg på Verholmen - illustrasjon fra planbeskrivelsen (Foto: BOARCH / Meløy kommune)

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslag til regulering av Verholmen ved Bolga i Meløy til område for landbasert oppdrett av laks.

Formålet med planen er å regulere store deler av Verholmen, slik at store deler av holmen kan tas i bruk til et 385 x 70 m stort basseng for oppdrett av laks.

Innsigelsen er fremmet fordi regulering for lokalisering av slike omfattende naturinngrep som utgangspunkt bør skje i områder som er lagt ut til industriformål i kommuneplanens arealdel. Verholmen ligger i tillegg i et urørt område, med stort potensiale både for naturmangfold og naturopplevelse.

I uttalelsen gir Fylkesmannen en nærmere begrunnelse for innsigelsen.