Søk om midler fra Klima- og miljøprogrammet innen 6. mars 2019

Drenering, Vefsn
Drenering, Vefsn (Foto: Gunnar Nygaard / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannen i Nordland tildeler kr 500 000,- til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket i 2019. Programmet omhandler fire kategorier: klimatilpassing, klimautslipp/karbonbinding, naturmangfold/kulturminner og forurensing.

Prosjekter som bidrar til styrking av en klimavennlig driftspraksis vil prioriteres i 2019.

Alle søknader må nå sendes via Altinn. Det er derfor viktig at den som søker har nødvendig tilgang på vegne av sin organisasjon. Les mer om hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet. Du finner link på høyre side.

Det er kommuner, organisasjoner, institusjoner m.fl. som priorteres med støtte til sine prosjekter.

Søknadsfristen for de fylkesvise midlene i Nordland er 6. mars.

Retningslinjer for forvaltning av midlene finner du via lenke til høyre/under.