Motivasjon og humør på Værøy

Etter invitasjon fra ordføreren på Værøy besøkte Fylkesmannen og KS kommunen tirsdag 11. juni.

 

I det fineste sommervær i den praktfulle Værøynaturen var oppdraget å "skolere" folkevalgte og administrasjon om kommuneplanlegging etter plan- og bygningsloven og kommunal økonomi. En innføring om sentrale bestemmelser i offentlighetsloven og forvaltningsloven sto også på programmet, og ikke minst temaet: "Å skape og opprettholde arbeidsglede i hverdagen". I den sammenheng holdt prosessveileder Arne Kvensjø et inspirasjonsforedrag basert på lokal kommunal forankring.

Fylkesmannen har tidligere holdt tilsvarende opplæring for Bø, Sørfold, Flakstad, Moskenes, Røst og Øksnes.