Ny utgave av folkehelseprofiler - kommuner og fylke

Hvert år utgir Folkehelseinstituttet en folkehelseprofil for alle kommunene og fylker i landet.

Folkehelseprofilen er en informativ samling av helsestatestikk på kommune- eller fylkesnivå. Det kan bl.a. brukes som utgangspunkt for samfunnsplanlegging og lokalt folkehelsearbeid.

Du finner folkehelseprofilene for kommunene og fylker ved å følge lenke til i høyre meny.