Harald Brygfjell fra Hemnes kommune har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Harald Brygfjell sin store interesse har vært lokalhistorie på Helgeland og spesielt i Hemnes kommune. 

Brygfjell har skrevet mange fortellinger og bøker og har vært en ivrig bidragsyter til årbøkene for Helgeland.

Han er kjent som et levende bygdeleksikon som daglig brukes av kommunens innbyggere og lokalmedia.

Medalje og diplom ble utdelt på en åpen tilstelning i regi av Hemnes Historielag 4. mars 2018.