Svar på høring om forslag til ny barnevernlov

Fylkesmannen i Nordland har sendt inn høringssvar til Barne- og familiedepartementet på forslaget til ny barnevernlov. Vår uttalelse bygger blant annet på tilsyn, erfaring som klageinstans og kunnskap vi har ut fra samarbeid og dialog med barneverntjenestene i Nordland.

Høringsnotatet ble sendt ut 4. april 2019 med svarfrist 1. august. Forslaget til ny barnevernlov er omfattende og i høringssvaret har vi kommentert mange ulike tema. Vårt høringgsvar ligger til høyre på siden.