Videreutdanning i barnevern og ledelse

Barnevernets mandat og mangfoldet i den norske befolkningen stiller store krav til de ansattes ytkesutøvelse. Som en del av satsingen på et mer kunnskapsbasert barnevern finansierer sentrale barnevernmyndigheter videreutdanning i

  •  Barnevernfaglig veiledning 
  •  Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse 
  •  Barnevern i minoritetsperspektiv 

Hensikten med finaniseringen er å sikre fortsatt høy kvalitet i barnevernets tjenester og stimulere til kompetanseutvikling. 

For mer informasjon om utdanningene og tilskuddsordningene, se brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til høyre på siden.