Vedtatte omstillinger i Bufetat region nord

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet har gjennomført mekling mellom Bufetat og arbeidstakerorganisasjonene. Plan for endringer i budsjettet for 2015 er vedtatt.

For mer informasjon om vedtatte omstillinger, se brev fra Bufetat region nord som ligger til høyre på siden.