Satsing kommunalt barnevern 2014 - fordeling av stillinger

På bakgrunn av søknader fra kommunene i Nordland har Fylkesmannen nå foretatt en fordeling av stillinger gjennom Satsing kommunalt barnevern 2014. I år hadde vi 7,5 nye stillinger til fordeling.

Fylkesmannen mottok søknad om tilsammen 16 stillinger fra 11 barneverntjenesten i fylket. Målsettingen med satsingen er å styrke barneverntjenesten i de mest utsatte kommunene. Utfra kriteriene i rundskriv Q-31/2014 og Fylkesmannens kjennskap til situasjonen i barneverntjenestene er det foretatt følgende fordeling:

Barneverntjenesten Sør-Helgeland 1 stilling
Barneverntjenesten Ytre-Helgeland 1 stilling
Vesterålen barnevern 1 stilling
Beiarn - Saltdal barneverntjeneste 1 stilling
Bodø 1 stilling
Meløy 1 stilling
Narvik 1 stilling
Vågan 0,5 stilling
   

Det er også satt av 10 millioner kroner til ettårige kompetanse- og samhandlingstiltak for barneverntjenestene i hele landet. Kommunenes søknadsfrist for disse midlene er 11. april 2014. For nærmere informasjon se rundskriv Q-31/2014. 

Kontaktpersoner

Dokumenter