Retningslinjer for samarbeid mellom Nav og barnevern

Et velfungerende samarbeid mellom barneverntjenesten og Nav-kontoret er viktig for mange barn, unge og familier. Bufdir og AV-dir har laget felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsdeling, se lenke til høyre på siden.