Barneverntjenesten kan ta avgjørelser om opplæring for barn under omsorg

En endring i opplæringsloven § 15-6 gir barneverntjenesten rett til å ta avgjørelser på vegne av barnet når barnet er under omsorg. 

Bestemmelsen gjelder dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen etter barnevernloven §§ 4-8 eller 4-12. Tilsvarende gjelder ved vedtak om flyttforbud etter barnevernloven § 4-8 og ved midlertidige vedtak i akuttsituasjoner etter barnevernloven § 4-6 annet ledd.

Foreldre til barn under omsorg har fotsatt rett til å:

  • velge privat skole
  • velge målform
  • samtykke til fritak fra hele opplæringsplikten
  • kreve fritak fra deler av undervisningen av hensyn til religion eller livssyn
  • kreve opplæring i finsk og samisk

Se forøvrig opplæringslæringsloven § 15-6