Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernssaker

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetssikre sakkyndige rapporter i barnevernsaker. På hjemmesiden til BSK finnes informasjonsskriv som er utarbeidet for veiledning til sakkyndige. Disse kan også være av interesse for barneverntjenestene som oppdragsgivere. 

Her finner du informasjon om Barnesakkyndig informasjon:

www.sivilrett.no/barnesakkyndig-kommisjon