Politiet opphever evakuering i Skjelfjord og Ramberg

Politimesteren i Nordland opphever evakueringen av Skjelfjord og Ramberg i Lofoten. Foto: Olav Inge Alfheim
Politimesteren i Nordland opphever evakueringen av Skjelfjord og Ramberg i Lofoten. Foto: Olav Inge Alfheim

Etter råd fra geologer i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) og Norsk geoteknisk institutt (NGI) som har vært på befaring i de aktuelle områdene i dag, har Politimesteren i Nordland bestemt at evakueringen av Skjelfjord og Ramberg blir opphevet.

Etter råd fra geologer i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) og Norsk geoteknisk institutt (NGI) som har vært på befaring i de aktuelle områdene i dag, har Politimesteren bestemt at evakueringen av Skjelfjord og Ramberg blir opphevet.

Dette skriver politiet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.

Når det gjelder Ballstad så ble evakueringen delvis opphevet i går. Geologene vil i løpet av ettermiddagen gjøre en ny vurdering av situasjonen. De husene på Ballstad som er berørt av evakueringen vil få informasjon direkte fra kommunen.

Fremdeles stor skredfare

Det er viktig å understreke at selv om det ikke lengre er behov for å evakuere disse områdene så er det fremdeles stor skredfare flere steder i Lofoten. Folk oppfordres til å være ekstra varsom og respekter sperringer som er satt opp, skriver politiet i pressemeldingen.

Vegvesenet opplyser de har startet rydding av E10 Vareid – Kilan, og veien antas åpnet i løpet av ettermiddagen.

- Svært fornøyd

Fylkesmannen i Nordland har koordinert beredskapsarbeidet og støttet kommunene i situasjonen.

- Jeg er svært fornøyd med den innsatsen som alle de ulike aktørene har lagt ned i arbeidet for å sikre liv, helse og infrastruktur i Lofoten, og spesielt takke innbyggerne i Lofoten for tålmodigheten og det gode naboskapet som de har vist.

Jeg vil også rette en stor takk til Forsvaret for deres evne til å raskt bistå med store ressurser i den situasjonen vi har vært i de siste dagene, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.