Nettkurs i databasen Grunnforurensning

Dato:
19. september 2019 10:00 - 13:00
Sted:
På nett
Arrangør:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Kommunetilsette

Torsdag 19. september held Fylkesmannen kurs i bruk av Grunnforurensningsdatabasen. Kurset vert arrangert som webinar og er gratis tilgjengeleg for alle via lenkja på denne sida. 

 

Grunnforurensning er ein database med informasjon om kvar det er registrert forureining i grunnen og kvar det er mistanke om forureining i Noreg. Kurset er retta mot sakshandsamarar i kommunane, men er også nyttig for konsulentar, entrepenørar og tiltakshavarar. 

Program

 1. Bakgrunn for kursing
 2. Om Grunnforurensning
 • Kommunen sin rolle
 • Kven kan registrere?
 • Kva skal registrerast?
 • Kvifor registrere?
 1. Opprette ny lokalitet
 • Minstekrav til registrering

Oppgåve: Registrere lokalitet (30 min)

 1. Søke etter informasjon i databasen
 2. Oppdatering av lokalitetar

Oppgåve: Redigere lokalitet (15 min)

 1. Forslag til rutine for registrering
 2. Svar på spørsmål
Dato:
19. september 2019 10:00 - 13:00
Sted:
På nett
Arrangør:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Kommunetilsette