Barnevernkonferanse

Dato:
22. oktober 2015 09:00 - 23. oktober 2015 15:30
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i barneverntjenesten

Fylkesmannen i Nordland har gleden av å invitere ansatte i barneverntjenesten til fagkonferanse om beslutninger/ avgjørelser i barnevernssaker
torsdag 22. og fredag 23. oktober 2015 i Bodø.

Hensikten med konferansen er å belyse utfordringer knyttet til beslutningsprosesser i barneverntjenesten og viktigheten av å dokumentere de faglige
vurderinger og beslutninger som gjøres i en barnevernsak.

Målgruppen til konferansen er  ansatte i den kommunale barneverntjenesten i Nordland.

Påmeldingsfrist: 22. september 2015 kl. 23.00

Deltakeravgift: 0,- Den enkelte kommune må selv dekke reiseutgifter.

Påmelding gjøre gjennom følgende lenke: https://viaregi.revio.no/barnevernkonferanse

 

 

Dato:
22. oktober 2015 09:00 - 23. oktober 2015 15:30
Sted:
Radisson Blu, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i barneverntjenesten