RSS

Nyheter

 • Område på Leknessletta som i forslag til kommunedelplan for Leknes av mars 2015 var foreslått lagt ut til boligformål
  FREDAG 22.05.2015

  Innsigelse til kommunedelplan for Leknes

  Fylkesmannen har fremmet innsigelse til kommunedelplan for Leknes. Innsigelsen ble fremmet ut fra vesentlige konflikter mellom planforslaget og landbruks- og miljøvernhensyn i området.

  [Les mer]

 • Artsrik slåttemark på Svebakken i Hemnes kommune. Foto: Ingvild Gabrielsen
  FREDAG 22.05.2015

  Artsrik slåttemark og kystlynghei tas vare på i Nordland

  Fylkesmannen i Nordland har nå fordelt midler til skjøtsel av de utvalgte naturtypene slåttemark og kystlynghei. Nærmere 50 søkere har fått innvilget tilskudd til skjøtsel.

  [Les mer]

 • Kystlynghei i Holsmoa, Vestvågøy kommune.
  FREDAG 22.05.2015

  Kystlynghei er utvalgt naturtype

  Kystlynghei ble vedtatt som utvalgt naturtype 7.mai 2015. Langs kysten av Nordland finner vi de nordligste forekomstene av kystlynghei. Statusen som utvalgt naturtype betyr at det skal tas særlig hensyn til naturtypen.

  [Les mer]

 • Plastavfall på Mjellestranda
  TIRSDAG 19.05.2015

  Tilskudd til opprydding av søppel i strandsonen

  Miljødirektoratet lyser ut tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. Lag, foreninger og bedrifter kan søke om midler innen fristen som er 15. juni 2015.

  [Les mer]

 • Forsiden til "Vår hjemplass, vår framtid" - ungdomsinvolvering i kommunereformen.
  MANDAG 18.05.2015

  Hvordan involvere unge i kommunereformen

  Unge har en rett til å bli hørt i avgjørelser som vil påvirke deres framtid - og skal derfor involveres i arbeidet med kommunereformen. Her er et hefte med konkrete forslag til hvordan dette kan skje.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media