RSS

Nyheter

 • Foto: Roar Høgsæt
  TORSDAG 31.07.2014

  Fellingstillatelse på bjørn i Hattfjelldal / Grane

  Fylkesmannen mottok 29. juli søknad om tillatelse til skadefelling av 1 bjørn i deler av Hattfjelldal/Grane kommuner. Tillatelsen, som gjelder til 11. august, ble gitt umiddelbart av Fylkesmannen.

  [Les mer]

 • Jordbrukslandskap med eng og beite
  MANDAG 28.07.2014

  Søk om miljøtilskudd i landbruket

  I Nordland kan det søkes om tilskudd til slått og beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap, beite av kystlynghei med mer.

  [Les mer]

 • Kilde: Kriseinfo.no
  FREDAG 25.07.2014

  Vår oppfølging av terrortrusselen

  Fylkesmannen følger opp terrortrusselen og har styrket sin beredskap for en eventuell hendelse. Vi har vært i kontakt med alle kommunene i Nordland og inntrykket er at kommunene har foretatt en gjennomgang av sin beredskap.

  [Les mer]

 • FREDAG 25.07.2014

  Stor skogbrannfare i hele landet

  For Nordlands del er brannfaren spesielt stor på Helgeland. Om du ferdes i naturen, må ekstra stor aktsomhet utvises.

  [Les mer]

 • kriseinfo.no
  TORSDAG 24.07.2014

  Informasjon om terrortrusselen

  Vi viser til kriseinfosiden til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) for oppdatert informasjon om den pågående terrortrusselen.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media