RSS

Nyheter

 • ONSDAG 27.08.2014

  Streik i utdanningssektoren

  KS har bedt om en vurdering av hvordan retten til opplæring stiller seg i forhold til streik. Les svaret fra Utdanningsdirektoratet her.

  [Les mer]

 • Lundefugl. Foto: Mia Husdal
  TIRSDAG 26.08.2014

  Nedgang for krykkje og lunde i Vesterålen

  Nye tall viser svært negativ utvikling i flere av fuglefjellene i Vesterålen

  [Les mer]

 • Bjørn i Namsskogan familiepark
Foto: Roar Høgsæt
  MANDAG 25.08.2014

  Vil du samle inn DNA-spor etter bjørn?

  Alle som ferdes i skog og mark oppfordres til å samle inn ekskrementer og hår fra bjørn. Materialet skal benyttes til å kartlegge bjørnens ferdsel og utbredelse.

  [Les mer]

 • MANDAG 25.08.2014

  Verneområder på Røst - oppstart av forvaltningsplan

  Fylkesmannen i Nordland starter opp prosess med utarbeidelse av forvaltningsplan for Nykan naturreservat og Røstøyan landskapsvernområdet med dyrelivsfredning i Røst kommune.

  [Les mer]

 • - - Selv om det er brei enighet om behovet for en kommunereform, må vi også i startfasen innse at arbeidet vil bli krevende, spesielt i Nordland, skriver Hill-Marta Solberg.
  FREDAG 22.08.2014

  Kronikk: En kommunereform for deg

  Nå starter en prosess som skal avgjøre hvordan kommunestrukturen i Nordland skal bli i framtida. Jeg er sikker på at det vil bety færre kommunen i fylket vårt, men ingen kan i dag forutsi hvordan kommunekartet vil se ut når prosessen er ferdig om tre år.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media