RSS

Nyheter

 • Gard i Lofoten.
  MANDAG 21.07.2014

  Midler til utvikling av arktisk landbruk er fordelt for 2014

  Fylkesmennene i Nord-Norge har hatt ca 6,25 mill kr til fordeling på søknader om støtte til utvikling av det arktiske landbruket i 2014. Midlene forvaltes sammen med midler til næringsformål fra Sametinget. I tillegg bidrar Nordland fylkeskommune med midler.

  [Les mer]

 • Søk om tilskudd
  FREDAG 18.07.2014

  Skjønnsmidler 2015

  Kommunene i Nordland inviteres til å søke om skjønnsmidler for 2015.

  [Les mer]

 • TORSDAG 10.07.2014

  Inn på tunet, Nordland! Konferanse om gården som arena for læring, omsorg, arbeidstrening mm.

  Påmeldingsfristen er forlenget til 31. juli.

  [Les mer]

 • Tømmerbil på nykaia i Drag, Tysfjord kommune
  ONSDAG 02.07.2014

  Effektive verdikjeder for skogbruket i Nordland

  Skogbruksnæringa i Nordland er en transportintensiv næring. Fokus på rasjonelle og effektive transportløsninger er derfor viktig for næringa. SINTEF har nå fått innvilget støtte til et stort prosjekt som skal se nærmere på tømmertransporten i fylket.

  [Les mer]

 • Nordlys over Nordtun gård
  FREDAG 20.06.2014

  Nylansering: Gårdsdriv-ordninga

  Vi lanserer nyordninga Gårdsdriv som er et tiltak for de som ønsker å finne ut om reiseliv eller lokal matproduksjon er noe for dem og gården de bor på.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media