RSS

Nyheter

 • Søk om tilskudd
  FREDAG 17.07.2015

  Skjønnsmidler 2016

   

  Fylkesmannen inviterer kommunene i Nordland til å søke skjønnsmidler for 2016.

  [Les mer]

 • ONSDAG 08.07.2015

  Veileder om informasjon til pasienter, brukere og nærmeste pårørende

  For å styrke pasienter, brukere og deres nærmeste pårørende sin stillling er det gitt bestemmelser om rett til informasjon ved skade eller alvorlige komplikasjoner, gjeldende fra 1.januar 2014.

  [Les mer]

 • ONSDAG 01.07.2015

  Lønnstilskudd til avansert klinisk sykepleie i kommunene

  Helsedirektoratet har lyst ut midler til lønnstilskudd for å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå i kommunene. Målet for ordningen er å styrke behandlings- og omsorgstilbudet til innbyggere med sammensatte og kompliserte sykdomstilstander som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 30.06.2015

  Lærende nettverk + regelverk = sant?

  Hvordan kan vi bidra til at alle skoler og skoleeiere forstår og følger regelverket på best mulig måte?

  [Les mer]

 • Landbruks-og matminister Sylvi Listhaug
  MANDAG 29.06.2015

  Matkonkurranse for syke-og aldersinstitusjoner

  Alle landets syke- og aldersinstitusjoner inviteres nå til å delta i konkurransen "Gylne Måltidsøyeblikk". Konkurransen ble lansert av statsråd Sylvi Listhaug 16.juni.  Det er Landbruks- og matdepartementet som i samarbeid med Helse-og omsorgsdepartementet arrangerer konkurransen. Fylkesmannen i Nordland har ansvaret for å gjennomføre konkurransen i Nordland. 

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media