RSS

Nyheter

 • MANDAG 23.02.2015

  Bedre læring og trivsel for elevene

  Skoleeiere og skoleledere i Vesterålen med i nasjonalt prosjekt.

  [Les mer]

 • Laksefiske i Saltdalselva  -  Foto: Svein Einar Stuen
  TIRSDAG 17.02.2015

  Hva skjer med laksefisket i 2015 og 2016

  Det legges ikke opp til noen endringer av fiskebestemmelsene fra 2014 til 2015. Før sesongen 2016 kan det imidlertid bli betydelige endringer i bestemmelsene for fiske etter anadrome laksefisk, både i sjøen og i vassdragene. 

  [Les mer]

 • Fiskebåt, Vestfjorden.
  MANDAG 16.02.2015

  Fiskeri, tidevannkraft, oljeleting, verdensarv og Lofotodden nasjonalpark

  Forslaget til nasjonalpark vil ikke berøre fiskerinæringa. Heller ikke mulig tidevannkraft eller oljevirksomhet vil berøres om det ikke krever installasjoner inn i verneområdet.

  [Les mer]

 • illustrasjonsbilde - Geit som har det godt
  TORSDAG 12.02.2015

  Avkorting i tilskudd som følge av vedtak fra Mattilsynet

  I 2014 fikk vi 18 meldinger fra Mattilsynet om foretak som hadde brudd på dyrevelferdsloven. Fem saker var av en slik karakter at  kommunene har vedtatt tilbakehold  eller avkorting i tilskudd.  

  [Les mer]

 • Ekstremværet Ole er ventet å nå Nordland i løpet av lørdag.
  FREDAG 06.02.2015

  - Ikke oppsøk uværet!

  - Nå er det viktig at alle tar sitt ansvar - alle kommuner, berørte etater, virksomheter og hver enkelt av oss. Dette er et uvanlig ekstremvær, og vi forventer materielle skader, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg om ekstremværet Ole. 

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media