RSS

Nyheter

 • Hubro i blomstereng  - Foto: Stig Olsen
  FREDAG 19.12.2014

  Ny nettside for hubro

  Lurer du på hva en hubro er, hvor den lever eller hva vi kan gjøre for å ta vare på arten? Alt dette og mer til finner du på de nye nettsidene.

  [Les mer]

 • Reinflokk ved Balvatnet
  TORSDAG 18.12.2014

  Tilskudd til tiltak for å redusere tap av sau og rein til freda rovvilt

  Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i 2015 er 15. januar.

  [Les mer]

 • Litlverivassfossen - porten til Rago nasjonalpark
  TORSDAG 18.12.2014

  Tilskudd til miljøtiltak for 2015

  Kommuner, kommunale og interkommunale organer, lag og foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til miljøforvaltningstiltak, og til tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og naturopplevelse. 

  [Les mer]

 • Sau
  TORSDAG 18.12.2014

  Erstatning for sau drept av fredet rovvilt i Nordland 2014

  Til sammen er det utbetalt ca.10,4 millioner kr i erstatning for 3678 sau og lam som sannsynligvis er drept av fredet rovvilt. Dette utgjør 70 % av antall dyr som maksimalt kan erstattes.

  [Les mer]

 • TORSDAG 18.12.2014

  Åpningstider i jula

  Åpningstid i julen: 

  Jul- og nyttårsaften stengt

  29. -30. desember 1000-1400

Følg oss på sosiale media