RSS

Nyheter

 • FREDAG 22.05.2015

  Oppsummering av landsomfattande tilsyn

  Det første landsomfattande tilsynet med folkehelsearbeid i kommunane vart gjennomført hausten 2014. Fylkesmennene gjennomførte tilsynet i 50 kommunar.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 19.05.2015

  Rovviltnemnder med egne nettsteder

  Åtte regionale rovviltnemnder har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i sin region. Flere av rovviltnemndene har fått egne nettsteder.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 12.05.2015

  Barn som pårørande

  Helsetenestene og alt helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?  

  [Les mer]